Indlæg

Forandring fryder...

Da jeg i sin tid startede denne blog, var det for have et sted, hvor jeg kunne udtrykke mig kreativt. Kreativitet betyder for mig mange ting:

SkrivningSyningStrikkeHækle Desværre er det længe siden at jeg har fået skrevet på Sansernes Spil. Den er ikke glemt, bare lagt op på en hylde, sammen med mange andre skrive projekter.

Det er med glæde at jeg igen har fundet lysten til at sy. Derfor bliver denne blog fremover brugt til at vise/dele mine sy projekter, samt andre håndarbejds opgaver.

Meget lang tid siden sidst:

I det forgangne år er der sket meget. Sansernes Spil: 2 kapitler mere er færdige. Jeg har skrevet en detaljeret gennemgang af handlingen i hele bogen. Hver scene er blevet beskrevet, således at jeg ved præcist hvor mange scener der kommer til at være i hvert kapitel. Jeg har fået kapitel 8 til og med 12 rettet. Nu mangler jeg bare selv at kigge dem igennem og indføre rettelserne i computeren. Der er op til flere idéer, som jeg også har arbejdet med i det forgangne år. Dias Eventyr: Denne fortælling foregår i en middelalder verden, meget lig vores egen. Dog med den forskel, at den regerende klasse i dette samfund, er de lovkyndige, og at religion ikke eksisterer. Det er et videnskabsbaseret samfund, som kun er i sin spæde begyndelse. Jeg har fået: Skrevet en synopsis til denne historie. Delt fortællingen imellem Dia og Mirko (den kvindelige og mandlige hovedperson), således at synsvinklen skifter mellem de to fra kapitel til kapitel. Fastlagt at der skal være 3 scener i hvert af de 15 k…

Siden sidst:

De sidste 2 måneder har gået hurtigt, men jeg har også fået skrevet et til kapitel, nemlig det 9. Noget jeg ikke har nævnt endnu, er at jeg faktisk har skrevet en prolog og 9 sammenhængende kapitler. Ud over dem er det 11. kapitel også færdigt til redigering. I alt 40.551 ord. Med prologen og de første 7 kapitler redigeret 3 gange, mangler det 8., 9. og 11. kapitel at blive redigeret. Det 10. kapitel er jeg i gang med at skrive lige nu. I dette kapitel kommer der til at være 6 scener, hvor de første 2 scener har jeg allerede skrevet. Den måde jeg skriver, er ikke fra a til å, men hvor humøret bedst passer ind i bogen. For eftersom jeg ved, hvad der kommer til at skal ske i hele bogen, kan jeg skrive hvor det passer mig og derved få det bedste resultat. Jeg har detaljerede stikord til hver scene indtil kapitel 20 og de efterfølgende 7 kapitler og epilogen ved jeg, hvad der skal ske i store træk. Jeg har skrevet en del på forskellige kapitler, men det er stadig kun hist og her, så de…

At komme videre med at skrive.

Da jeg i november tilmeldte mig en skrivekonkurrence, var mit mål ikke at stræbe efter de gyldne 50.000 ord, men bare at komme videre med min bog. Med 3180 ord i november måned kom jeg videre. Jeg fik færdiggjort kapitel 8 og påbegyndt kapitel 9. Det var nogle svære scener, som jeg endelig fik gjort has på i kapitel 8, hvilket gjorde mig virkelig glad. Skrivekonkurrencen hjalp mig også til at finde en titel til mig bog, som indtil da havde haft arbejdstitlen ”Første bog”. Dem der har læst noget af det jeg har skrevet og kender mig, vil måske finde at titlen både passer til bogen og den måde jeg formulere mig. Så det er med glæde at jeg præsentere: ”Sansernes spil” For ikke at afsløre for meget, kan jeg kun sige dette som forklaring på titlen: Sanserne spiller pus med personerne i min bog.

Bagside tekst

To racer i strid med hinanden. I over 180 år har manstrikierne været undertrykt af Gerónerne i større eller mindre grad. To lande i krig med hinanden. I 178 år har intet kunnet få dem til at stoppe denne krig. Hvordan den opstod, er ingen længere sikker på. Hver familie har deres historier, og de sværger på rigtigheden i dem. En ung kvinde på vej ind i intrigernes verden, og som ringe i vand spredtes følgevirkningerne sig ud i alle kroge af Derona og Kerodien. Vil der blive fred mellem dem? Kan en pagt mellem racerne skabes? Vil hun overleve?

Min indre stemme

For at jeg kan skrive, skal jeg være i et specielt sted i mit hoved. Et sted hvor jeg kan høre min indre fortæller stemme, og når jeg så kan høre den, sker der sager. Om det så er på papir eller computeren, at inspirationen flyder bedst, gør ikke noget, så længe at ordene kommer frem og bliver til tekst. Der er mange ting, der kan sætte mig i den rette sindstilstand til at skrive. Musik, bøger og samtaler med venner og familie. Alt efter hvilket humør jeg er i, kan musik sætte skub i tingene. Ord eller vendinger jeg læser eller høre, kan få det til at skrible i fingrede efter at skrive. Når jeg så kan høre min indre fortæller stemme, har jeg nærmest en ustyrlig lyst, til at tale om det min indre stemme vil have at jeg skriver om. Derfor denne blog.